Energetska obnova OŠ Ljudevita Gaja

Pokazatelj za praćenje projekta i potvrda za ostvarivanje ciljeva je smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama koja je prije provedbe iznosila 1.483.164,98 kWh/a. Nakon provedenih aktivnosti, godišnja potrošnja primarne energije iznosi 343.717,39 kWh/a, čime su zadovoljene ciljane vrijednosti projekta.

Rezultat projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Ljudevit Gaj je energetski obnovljena zgrada s godišnjom uštedom toplinske energije za grijanje (Qh,nd) od 84% u odnosu na stanje prije provedbe projekta.

Takve uštede ostvarene su projektnim aktivnostima povećanja toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanja toplinske zaštite vanjskog zida, povećanja toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjene vanjske stolarije, ugradnje visokoučinkovitog sustava grijanja, zamjene unutarnje rasvjete učinkovitijom te uvođenja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode te kontrolnih mjerila energenata i vode.

Gradnju su nadzirali stručni nadzor, koordinator zaštite na radu te projektantski nadzor.

Nakon energetske obnove zgrada je ponovno energetski pregledana te su izrađena energetska izviješća i energetski certifikati u kojima su, metodologijom izračuna, učionice i pripadajući prostori pripali B energetskom razredu zgrade za godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje i specifičnu godišnju primarnu energiju, a školska dvorana i pripadajući prostori su pripali B energetskom razredu za godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje i A+ energetskome razredu za godišnju primarnu energiju.

Izradom promidžbenih materijala postigla se prepoznatljivost projekta te su izrađene privremena i trajna informacijska ploča, rollup baner, 10 plakata B2 i 500 A5 blokova koji su podijeljeni učenicima i zaposlenicima škole. Po završetku projekta odrađena je i završna informativna radionica na kojoj su prezentirani rezultati projekta.

Partner je svojim administrativnim i tehničkim kapacitetima pomogao provedbu svih zacrtanih aktivnosti projekta.

Ovim projektom energetske obnove uvelike su se poboljšali uvjeti rada, kako zaposlenika, tako i učenika, povećao se standard hrvatskog školstva te doprinijelo estetskom izgledu.

Skip to content