Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju

NOSITELJ PROJEKTA: Istarska županija
PARTNERI PROJEKTA: Grad Poreč, Grad Pula, Grad Zaprešić, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ), Greenstaat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1,4 milijuna EUR financirano iz financijskog mehanizma EGP (Europski gospodarski prostor) i Norveškog financijskog mehanizma

Projekt ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR je odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ostvario pravo na 85% financiranja (1,1 milijun EUR) putem bespovratnih sredstava u sklopu programa “Energija i klimatske promjene” Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. Nositelj projekta je Istarska županija, a partnere čine Grad Poreč, Grad Pula, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Zaprešić, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ) te dva bilateralna partnera iz Norveške, Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway.

Projekt uključuje realizaciju 22 integrirane solarne elektrane ukupne snage 1 MW na javne objekte na području županije i gradova partnera projekta, što će uključivati portfelj različitih projekata, ovisno o tipu, potrebama i lokaciji pojedinog objekta. Raznovrsnost portfelja projekata iskoristit će za definiranje preporuka za optimizaciju ulaganja u sunčane elektrane u Hrvatskoj, čime će projekt pomoći ekonomičnosti i pojednostavljenju procesa ulaganja u sunčane elektrane na javnim objektima diljem zemlje u budućnosti.
Novi sunčani kapaciteti na području županije i gradova partnera projekta bit će i u službi aktivnijeg uključivanja građana u tranziciju na obnovljivu energiju. U sklopu javnih objekata s novougrađenim solarnim elektranama, građani će se informirati o ulaganju u solarne elektrane za kućanstva, čime se očekuje potaknuti dodatna ulaganja u solarnu energiju. Dodatno, kako bi se osigurali potrebni resursi za realizaciju novih solarnih kapaciteta u budućnosti, projekt osigurava i program neformalnog obrazovanja za instalatere solarnih elektrana.

Vrijednost aktivnosti koje se odnose na Grad Zaprešić iznosi 285.000,00 EUR (2.2 milijuna kuna), a u planu je ugradnja fotonaponskih elektrana na objekte:

  • Gradske uprave Grada Zaprešića, ukupne priključne snage u smjeru predaje u mrežu 71,42 kW
  • Dječjeg vrtića Vrtuljak, ukupne priključne snage u smjeru predaje u mrežu 85,60 kW
  • Osnovne škole Ljudevita Gaja, ukupne priključne snage u smjeru predaje u mrežu 74,78 kW

www.dobraenergijaseet.hr

Pogledajte video

Radio reklama

Skip to content