Donesen Proračun za 2024. godinu

Gradsko vijeće Grada Zaprešića većinom je glasova donijelo Proračun za 2024. godinu u iznosu od 42 milijuna eura, a gledajući projekcije za 2025. i 2026. godinu, u narednom trogodišnjem razdoblju namjera je osigurati uravnoteženi razvoj grada i njegovih ruralnih naselja, razvoj konkurentnog gospodarstva, poboljšanje komunalne infrastrukture i općenito unaprjeđenje kvalitete življenja.

Najznačajniji projekt čiji je početak planiran u sljedećoj godini zasigurno je obnova Novih dvora koja će dati novu dimenziju samom kompleksu, ali i gradu u cjelini, kako u kulturnom, tako i u turističkom i gospodarskom smislu. Vrijednost obnove procijenjena je na gotovo 10 milijuna eura, a veći dio iznosa osiguran je kroz ITU mehanizam. Među kapitalnim projektima u sljedećoj godini su i završetak obnove i opremanje Pučkog otvorenog učilišta, nastavak obnove zgrade suda na Trgu žrtava fašizma i rekonstrukcije Društvenog doma u Jablanovcu u sklopu kojeg je predviđen i prostor vrtića za dvije skupine, uređenje i opremanje novoosnovane Osnovne glazbene škole Zaprešić te projektiranje nove osnovne škole u Zaprešiću čijom izgradnjom bi se ostvarili preduvjeti za održavanje jednosmjenske nastave. Iako nije financiran iz gradskog proračuna, svakako je među značajnim projektima i nastavak gradnje Južne obilaznice do Šibica koji je predviđen u proljeće. Također, vrijedi spomenuti i kako je završen postupak procjene utjecaja na okoliš kao jedan od preduvjeta izgradnji nove prometnice „Bestovje – most na Savi – Zaprešić“, pa je za očekivati i skoro ishođenje lokacijske dozvole za istočnu obilaznicu i most koji će osigurati bolju povezanost gradova unutar Zagrebačke županije.

Neće se povećati porez

Radi usklađenja s izmjenama Zakona o lokalnim porezima, usvojena je i nova Odluka o porezima Grada Zaprešića. Naime, od 1. siječnja se jedinicama lokalne samouprave ukida prirez, ali im je dana mogućnost izmjena stopa poreza na dohodak. Iako Grad Zaprešić ukidanjem prireza gubi oko 2,5 milijuna eura prihoda, odlučeno je da neće povećavati stope poreza, a što će rezultirati povećanjem osobnih primitaka građana Zaprešića, obveznika poreza na dohodak. Uz to, Grad nastavlja s provođenjem socijalno osjetljive politike pa tako, unatoč porastu troškova poslovanja, neće za građane podizati cijene usluga poput smještaja djece u gradske vrtiće ili javnog prijevoza.

U planiranju Proračuna prvi put sudjelovali građani

Grad Zaprešić se može pohvaliti proračunskom transparentnošću za što je dobio i priznanje Instituta za javne financije, a kako bi to priznanje opravdao, ali i unaprijedio, u planiranje Proračuna za 2024. po prvi je put uključio i građane. U suradnji s Udrugom gradova provedeno je „Zajedničko planiranje proračuna (ZPP)“ kroz koje su u svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima održane javne tribine nakon kojih je građanima pružena mogućnost da sami predlože male komunalne akcije za koje su smatrali da su potrebne u njihovim naseljima. Ukupno je pristigao 121 prijedlog, a za provedbu svih prihvaćenih prijedloga, u Proračunu je osigurano 250.000 eura. Uz to, proveden je i postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezan za proračunske dokumente, pa su građani i tako mogli dati primjedbe i prijedloge prije upućivanja dokumenata Gradskom vijeću na usvajanje.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content