Donesen Proračun za 2023. godinu

Gradsko vijeće Grada Zaprešića većinom je glasova donijelo Proračun za 2023. godinu s planiranim primicima u iznosu od 35,1 milijun eura (oko 265 milijuna kuna).

Ovo je najviši planirani proračun u povijesti grada, što ga čini ambicioznim, ali i razvojnim i poticajnim. Od projekata financiranih iz drugih izvora uvršteni su samo oni za koje su već potpisani ugovori, a očekuje se da će se tijekom godine ostvariti do deset milijuna eura novih investicija. Nastavljaju se ulaganja u komunalnu infrastrukturu, konstrukcijsku obnovu institucionalnih zgrada oštećenih u potresu, a zadržat će se, odnosno unaprijediti dosadašnja kvaliteta svih javnih usluga, od prijevoza, ulaganja u obrazovni sustav, pa do socijalnih izdvajanja.

Među kapitalnim projektima u sljedećoj godini su nastavak obnove Pučkog otvorenog učilišta, dovršetak gradnje i opremanje novog područnog objekta Dječjeg vrtića Maslačak u Ulici K. Š. Gjalskog, dovršetak gradnje Centra mini atletike, a u planu su cjelovita obnova javne zgrade na Trgu žrtava fašizma 1, rekonstrukcija Društvenog doma u Jablanovcu u sklopu kojeg je predviđen i prostor vrtića za dvije skupine, a osigurana su i sredstva za projektiranje nove osnovne škole u Zaprešiću. Iako nije financiran iz gradskog proračuna, svakako među značajnim projektima vrijedi izdvojiti i nastavak gradnje Južne obilaznice do Šibica koji je predviđen u proljeće.

Kada je riječ o socijalno osjetljivoj politici važno je naglasiti da se, unatoč porastu troškova poslovanja i povećanju ekonomske cijene gradskih vrtića na 295 eura (+222,68 kuna), neće značajno povećavati iznos roditeljske uplate. Tako će roditelji plaćati 80 eura, pa će za njih povećanje iznositi tek oko 7,5 kuna. I dalje vrijedi da se za drugo dijete cijena umanjuje za 20%, a za treće i svako sljedeće dijete je vrtić besplatan. Uz to, za oko 250 kuna će se uvećati iznosi kojima Grad sufinancira mjesečnu cijenu predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača i obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje, pa će tako jedno dijete sufinancirati iznosom od 190 eura, drugo s 205 eura, a treće i svako sljedeće iznosom od 285 eura.

Uvećane su i subvencije za novorođenčad i posvojenu djecu te stipendije za učenike i studente. Subvencija za prvo dijete od siječnja će iznositi 350 eura (+137,08 kuna), za drugo 700 eura (+274,15 kuna), a za treće i svako sljedeće 1400 eura (+548,30 kuna). Stipendije za učenike sada iznose 100 eura mjesečno (+253,45 kuna), a za studente 150 eura (+130,18 kuna).

Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića. Naime, odredbama Zakona o lokalnim porezima je propisano da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima te da stopa poreza na potrošnju može biti do 3%. Obveza plaćanja poreza na potrošnju ukinuta je Odlukom o izmjenama Odluke o porezima Grada Zaprešića od 01.01.2021. kako bi se olakšalo poslovanje ugostiteljima zbog značajnog smanjenja prihoda radi ukupnog smanjenja gospodarskih aktivnosti na svim razinama uzrokovanog pandemijom COVID-19. S obzirom da su se okolnosti u međuvremenu znatno promijenile te su ukinute sve epidemiološke mjere koje su utjecale na prihode ugostitelja i obrtnika koji posluju na području Grada Zaprešića, ponovno se uvodi obveza plaćanja poreza na potrošnju od 1. siječnja 2023. godine.

Vijećnici su izglasali i novu Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Zaprešića kojom su propisane mjere koje će Grad provoditi na svom području kako bi se spriječilo nepropisno odbacivanje otpada. Propisane su i mjere koje će se provoditi u svrhu uklanjanja otpada te način i ovlasti u postupanju komunalnih redara s nepropisno odbačenim otpadom.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content