Vodoopskrbi i odvodnji dana suglasnost za kreditno zaduženje

Uz nekoliko tehničkih točaka, Gradsko vijeće Grada Zaprešića jednoglasno je usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za I-VI 2021. godine, Zaključak o dodjeli javnih priznanja u 2021. te Program rada Savjeta mladih za 2022. godinu.

Najznačajnija odluka koju su vijećnici donijeli većinom glasova, ona je o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. (ViO), za financiranje kapitalnog Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Podsjećamo, ugovorena vrijednost projekta iznosi 683.801.112,50 kn, od čega je 92% financirano vanjskim izvorima, najvećim dijelom (71%) sredstvima EU, zatim Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda, dok su Grad Zaprešić i općine obuhvaćene projektom preuzeli obvezu podmirivanja preostalog iznosa potrebnog za njegovu provedbu.

Radovi na gradnji započeli su u siječnju 2021., a u dosadašnjim troškovima projekta, ViO je obvezu sufinanciranja iz jedinica lokalne samouprave podmirivao korištenjem akumuliranih sredstava razvoja iz kojih je izvođačima radova plaćeno oko 9 milijuna kuna. Za daljnje izvršavanje obveza nužno je dugoročno zaduženje tvrtke, kako se ne bi opteretio gradski proračun. Za kreditiranje u iznosu od potrebnih 40 milijuna kuna, izabrana je Zagrebačka banka zbog najpovoljnije fiksne kamate u visini od 0,99% godišnje, s razdobljem otplate 10 godina.

Predviđeno je da se glavnica kredita otplaćuje iz prikupljenih sredstava naknade za razvoj, dok bi se kamata otplaćivala iz cijene vode. Važeća naknada za razvoj vode iznosi 1,62 kn, za razvoj odvodnje 0,40 kn, dok naknada za razvoj pročišćavanja za domaćinstva iznosi 0,69 kn, što je ukupno 2,71 kn po m3 isporučene vode. Po suglasnosti za zaduživanje, ViO će donijeti odluku o izmjeni cijene vodne usluge. Prijedlog je da se poveća naknada za razvoj za 0,71 kn /m3 i cijena vode za 0,53 kn, a ukupno povećanje cijene vodne usluge bilo bi 1,24 kn/m3. Konkretnije, prosječni mjesečni račun bio bi uvećan za 13 kuna.

Vijesti o povećanju cijena nikad nisu dobrodošle, no cilj je ovakve odluke osigurati financijska sredstva za uspješnu provedbu projekta u zadanom roku i izvršavanje obveza prihvaćenih ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, čime će se izbjeći prijetnja plaćanja penala, pa čak i povrata cijelog iznosa u europski fond. Osim toga, većina vijećnika se složila da provedba dosad najvećeg infrastrukturnog projekta, kojeg se godinama iščekivalo, ne smije biti dovedena u pitanje.

U proteklih 10 godina, koliko cijena varijabilnog dijela cijene vode nije korigirana, ZAPREŠIĆ d.o.o., odnosno, ViO ZAPREŠIĆ kontinuirano radi na poboljšanju i nadogradnji svog sustava i usluga. Primjerice, rekonstruirani su kritični cjevovodi, regulirani tlakovi u mreži, uveden je sustav DMA zona kao i sustav daljinskog očitanja vodomjera koji omogućava korisnicima plaćanje stvarne potrošnje vode, dok program telemetrije mjeri razinu vode u vodospremama i prati potrošnju vode po zonama te tako pravovremeno signalizira i upućuje na eventualne probleme u vodoopskrbnom sustavu. Redovno se servisiraju i umjeravaju mjerni instrumenti, a kontrola kvalitete vode prati se prema Programu sustavne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće od strane ovlaštenog laboratorija kvartalno analizom na vodocrpilištu, jednom tjedno na 4 različita mjesta na vodoopskrbnom sustavu kao i redovitim internim analizama u laboratoriju ViO Zaprešić. Redovnim održavanjem sustava kontinuirano se radi na smanjenju gubitaka. Sve navedeno, ali i niz drugih elemenata pridonose boljem, kvalitetnijem vodoopskrbnom sustavu i nikada se nisu odrazili na cijenu usluge.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content