Usvojen rebalans Proračuna

Vijećnici zaprešićkog Gradskog vijeća usvojili su Prijedlog prvih izmjena i dopuna gradskog proračuna za ovu godinu koji je izvorno planiran u iznosu 204,7 milijuna kuna, a ovim promjenama povećan je na 224,9 milijuna kuna.

Predloženo povećanje rezultat je povećanja gotovo svih skupina prvotno planiranih prihoda poslovanja, od čega najviše temeljem povećanih prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 7,4 mil. kuna, konkretno od Ministarstva financija za obnovu javnih zgrada oštećenih potresom. Povećani su i očekivani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 4,4 milijuna kuna te prihodi od poreza i prireza na dohodak za 3,9 mil. kuna, uz istovremeno smanjenje očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 1,2 mil. kuna.

Uz rebalans proračuna predložene su izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture te Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, koje su gradski vijećnici također većinom glasova prihvatili.

Jednoglasni su pak bili prilikom donošenja Odluke o izmjenama i Odluke o prihvaćanju investicija Grada Zaprešića kojom se prenamjenjuju određena sredstva s projekata na kojima je utrošeno manje sredstava na projekte koji su u tijeku.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content