Proračun u malom za 2023. godinu

“Proračun u malom” je prikaz konsolidiranog Proračuna Grada Zaprešića koji na razumljiv i transparentan način omogućava svakom građaninu uvid u prihode i rashode Grada i njegovih proračunskih korisnika. On pojašnjava planove i aktivnosti Grada i u njemu su obuhvaćeni najvažniji ciljevi ekonomske politike, te sadržane najvažnije smjernice daljnjeg razvoja.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content