Proračun u malom za 2022. godinu

“Proračun u malom” je prikaz konsolidiranog Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu, koji na razumljiv i transparentan način omogućava svakom građaninu uvid u prihode i rashode Grada i njegovih proračunskih korisnika. On pojašnjava planove i aktivnosti Grada i u njemu su obuhvaćeni najvažniji ciljevi ekonomske politike, te sadržane i najvažnije smjernice daljnjeg razvoja. Pristup informacijama o proračunskim prihodima i rashodima pomoći će građanima da lakše razumiju, a onda komentiranjem i predlaganjem sudjeluju u odlukama koje utječu na njihovu svakodnevicu. „Proračun u malom“ predstavlja konkretan doprinos transparentnosti rada Gradske uprave za koju Grad već godinama od Instituta za financije dobiva najviše ocjene.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content