Program potpora poljoprivredi na području grada Zaprešića, za razdoblje 2022. – 2024. godine

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18,42/20, 127/20, 52/21), članka 1. Odluke o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada na području Grada Zaprešića u 2022.godini (KLASA:402-07/21-01/12,URBROJ:238-33-04/3-21-2 od 8.12.2021), članka 1. Odluke o dodjeli poticajnih sredstava za proljetnu sjetvu u 2022. godini (KLASA:302-01/21-01/11,URBROJ:238-33-04/3-21-2 od 8.12.2021),članka 1. Odluke o sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih cijepova za 2022.godinu (KLASA:320-01/21-01/13, URBROJ:238-33-04/3-21-2 od 8.12.2021.) te članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09, 2/13, 6/13-pročišćeni tekst, 7/14 i 01/18 ,2/20 i 1/21), gradonačelnik Grada Zaprešića dana 9.12.2021. godine donosi Program potpora poljoprivredi na području grada Zaprešića, za razdoblje 2022. – 2024. godine.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content