Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja grada Zaprešića nakon IV. izmjena

Sukladno čl. 113. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), a na temelju čl.36 Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 4/09, 2/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 7/14), Odbor za statutarno pravna pitanja na sjednici održanoj 23. studenoga 2016. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content