Početak postupka evidentiranja ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu – Bregovita ulica

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta BREGOVITA ULICA u naselju Ivanec Bistranski na kat. čest. 3468/2, 3470, 3471/2, 3471/1, sve K. O. Bistransko Podgorje, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 14.06.2023. u vremenu od 12.00 do 12.30 sati u prostorijama tvrtke ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content