Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

Na temelju članka 11. st.5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14,01/18 i 02/20), donosim Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content