Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i članka 22. alineje 3. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 4/09, 2/13, 6/13-pročišćeni tekst, 7/14, 1/18, 2/20 i 1/21), Gradsko vijeće Grada Zaprešića na 10. sjednici, održanoj dana 29. studenoga 2022. godine, donijelo je Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content