Odluka o izradi V. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića

Na temelju članka 86., 89., L09., 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14, O1/18 i O2/2O) Gradsko vijeće Grada Zaprešića na svojoj 29. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o izradi V. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content