Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Temeljem članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 04/09, 02/13, 06/13- pročišćeni tekst, 07/14, 01/18, 02/20 i 01/21, Gradsko vijeće Grada Zaprešića na 13. sjednici, održanoj dana 27. travnja 2023. godine, donosi Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content