Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst i 07/14) , a u vezi sa točkom V. podtočkom 5. i točkom IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja Zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09), donosim Odluku o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content