Odluka o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (,,Narodne novine” broj 87/08; 136/12 i 15/15) i članka 22. alineje 3. Statuta Grada Zaprešića (,,Službene novine grada Zaprešića broj 04/09; 02/13; 06/13 – pročišćeni tekst 07/14 , 01/18, 02/20 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Zaprešića na 5. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021, godine donijelo je Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content