Odluka o donošenju I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Zaprešića („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 25/06), članka 20. Statuta Grada Zaprešića („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/01 i 2/02), te suglasnosti Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji – Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove (Klasa: 350-02/07-01/13, urbroj: 238-04/1-07-9 od 09.srpnja 2007.) mišljenja Županijskog zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije (Klasa: 350-02/07-01/39, urbroj: 238/1-09-07-5 od 09.srpnja 2007.), mišljenja Ministarstva obrane – Uprave za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša (Klasa: 35002/07-01/67, urbroj: 512 M3 – 020202-07-2, od 02. srpnja 2007.), prethodne suglasnosti Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu (klasa: 612-08/07-10/800, urbroj: 532-04-5/3-07-2, od 04. srpnja 2007.), prethodne suglasnosti Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu prirode (klasa:612-07/04-49/362, urbroj: 528-08-03-01/1-07-5 od 13. srpnja 2007), mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (klasa: 350-02/07-01/99, urbroj: 525-09-V.B.M./07-02. od 04. srpnja 2007.) i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostorno uređenja i graditeljstva – Uprave za zaštitu okoliša (Klasa: 351-01/07-01/329,urbroj: 531-08-1-2-2-07-03od 16. srpnja 2007. godine), Gradsko vijeće Grada Zaprešića na 23. sjednici, održanoj 18. srpnja 2007. godine donosi Odluku o donošenju I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content