Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15 i 37/21), članka 10. Pravilnika o financiranju Javnih potreba grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 1/16 i 1/18), Pravilnika o drugim izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zaprešića KLASA: 402-01/22-01/08 URBROJ:238-33-02/1-22-2 od 24.01.2022. i članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 4/09, 2/13, 6/13-pročišćeni tekst, 7/14, 1/18, 2/20 i 1/21), gradonačelnik Grada Zaprešića objavljuje:

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: svukman@zapresic.hr i nstritof@zapresic.hr. Prijave je moguće podnijeti i putem sustava e-Prijave (https://eprijave.zapresic.hr), a upute pročitajte OVDJE.

U nastavku preuzmite potrebne obrasce iz privitka.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content