Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području ekologije i zaštite okoliša za 2022. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 10. Pravilnika o financiranju Javnih potreba grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 1/16 i 1/18), Pravilnika o drugim izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zaprešića KLASA: 402-01/22-01/08, URBROJ: 238-33-02/1-22-2 od 24.01.2022. i članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 4/09, 2/13, 6/13-pročišćeni tekst, 7/14, 1/18, 2/20, 1/21), gradonačelnik Grada Zaprešića objavljuje: Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području ekologije i zaštite okoliša za 2022. godinu.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području ekologije i zaštite okoliša za 2022. godinu

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kberger@zapresic.hr

Prijave je moguće podnijeti i putem sustava e-Prijave (https://eprijave.zapresic.hr), a upute pročitajte OVDJE.

U nastavku preuzmite potrebne obrasce iz privitka.

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content