Donesen Proračun za 2022. godinu

Gradsko vijeće Grada Zaprešića većinom je glasova usvojilo Prijedlog Proračuna za 2022. godinu u iznosu od 203.422.636 kuna, s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2023. i 2024.

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu planiran je u suradnji s gradskim četvrtima, mjesnim odborima te proračunskim korisnicima, vrtićima, školama, ustanovama i udrugama koje djeluju na području grada. Iako nominalno manji od ovogodišnjeg, Proračun za 2022. sadrži sve prioritete i kapitalne projekte važne za daljnji razvoj Grada. Prije svega, zadržat će se dosadašnja kvaliteta svih javnih usluga, od prijevoza, ulaganja u obrazovni sustav, pa do socijalno osjetljive politike. Štoviše, povećane su naknade u sustavu socijalne skrbi – božićnice za umirovljenike, iznos za prehranu djece u osnovnim školama i pomoći za troškove stanovanja socijalno ugroženima. Također, nastavlja se sufinanciranje najma zamjenskih stanova stanarima iseljenih zgrada oštećenih u potresu. Proračunom su planirani kapitalni projekti gradnje za koje su osigurani izvori financiranja, pa će tako započeti rekonstrukcija društvenog doma u Jablanovcu s prostorom za dječji vrtić, a završit će i gradnja te opremanje novog gradskog vrtića u Zaprešiću. Projekcijama proračuna predviđena je gradnja nove osnovne škole kojom bi se učenicima omogućilo jednosmjensko pohađanje nastave. Očekuje se raspisivanje natječaja za dobivanje EU sredstava za konačnu obnovu Novih dvora, sanaciju i zatvaranje stare plohe odlagališta otpada, a za biciklističko pješačku stazu uz potok Lužnicu već je odobreno financiranje.

Vijećnici su donijeli i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 2012. i 2013. godine smanjila se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa s ciljem poticanja građana na legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada te je očekivani rezultat smanjenja komunalnog doprinosa postignut, no tijekom godina su porasli troškovi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture (po nekim stavkama i za 100% u odnosu na 2013.godinu), a znatno su porasle i prodajne cijene stanova. Komercijalna stambena izgradnja u Zaprešiću je u porastu i nije realno da financiranje izgradnje komunalne infrastrukture uz postojeću vrijednost komunalnog doprinosa prati trenutne potrebe. Prijedlog Odluke bio je objavljen i na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću te su prihvaćeni prijedlozi ugrađeni u prijedlog upućen Gradskom vijeću. Usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, utvrđena je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građenje u pojedinim zonama, i to u prvoj zoni 100,00 kuna, u drugoj 60,00 kuna, a u trećoj zoni 35,00 kuna po m3 građevine. U svrhu poticanja gospodarskog razvoja, za građevine u kojima se obavljaju proizvodne djelatnosti, komunalni doprinos iznosi 1,00 kn/m3, a novom Odlukom, ovaj iznos će se primjenjivati i na objekte u kojima se vrše turističke, kulturne, zdravstvene, znanstvene i djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content