Akti gradonačelnika: siječanj 2022. – lipanj 2022.

Gradonačelnik ovim Izvješćem izvršava zakonsku obvezu utvrđenu člankom 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), člankom 40. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14, 01/18, 02/20 i 01/21) i člankom 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 01/14, 01/18, 02/20 i 01/21).

U nastavku preuzmite dokument iz privitka

Podijeli s prijateljima!

Privitci

Skip to content