7. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Sjednica će se održati u četvrtak, 9. lipnja 2022. godine, s početkom u 17 sati u dvorani Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića

3. Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Zaprešića

4. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Zaprešića u 2021. godini

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za otuđenje nekretnine

11. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zaprešića

12.
a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Zaprešića
b) Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Zaprešića

13. Prijedlog imenovanja člana Kulturnog vijeća Grada Zaprešića

14.Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine

15.Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content