6. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Sjednica će se održati u četvrtak, 17. ožujka 2022. godine, s početkom u 18,00 sati u dvorani Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zaprešića

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2021. godinu

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Grada Zaprešića

5. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zaprešić

6. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Zaprešića za 2021. godinu

8. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content