5. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Sjednica će se održati u dvorani Veleučilišta Baltazar (Ulica Vladimira Novaka 23, Zaprešić), u utorak 21. prosinca 2021. godine, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu

3. Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu

5. Prijedlog:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za 2022. godinu

7. Prijedlog Programa utroška:
a) sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta
b) sredstava šumskog doprinosa
c) spomeničke rente
d) naknade za koncesiju
e) sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
f) sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

9. Prijedlog Odluke o spomeničkoj renti na području Grada Zaprešića

10. Prijedlog Odluke o zatvaranju posebnog računa za humanitarne aktivnosti

11. Prijedlog Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Zaprešića za razdoblje 2022-2027. godine

12. a) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
12. b) Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaprešića za 2022. godinu

13. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content