3. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnic Sjednica će se održati u dvorani Veleučilišta Baltazar (Ulica Vladimira Novaka 23, Zaprešić), u srijedu 6. listopada 2021. godine, s početkom u 18:00 sati.i (TŽF 1, Zaprešić), u četvrtak 27. veljače 2020. godine, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zaprešića za 2020. godinu

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zaprešića za I-VI. 2021. godine

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. za financiranje troškova u projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Matije Skurjenija

6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zaprešića

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja u 2021. godini

9. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2022. godinu

10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje I-VI. 2021. godine

11. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content