29. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Sjednica će se održati na Veleučilištu Baltazar, 12. ožujka 2021. godine, u 17.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red;

1.Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća

2.Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zaprešića

3.Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića

4.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Grada Zaprešića

5.Prijedlog Odluke o korištenju novčanih sredstava prikupljenih donacija na računu za posebne namjene-hum. aktivnost za stradale u potresu Grad Zaprešić

6.Prijedlog Odluke o raspodijeli dodijeljenih financijskih sredstava za sanaciju šteta od potresa

7.Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje i uklanjanje posljedica šteta od potresa

8.Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Zaprešića za 2021. godinu za mjesec siječanj

9.a)Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade za ugostitelje te fitnes i body-building klubova

9.b) Prijedlog Odluke o privremenom preuzimanju obveze plaćanja naknade za uređenje voda

10.Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića.

11.Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića

12.Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića

13.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage DPU Lužnička

14.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić

15.Prijedlog Zaključka o imenovanju članova u školski odbor:

a) OŠ Antuna Augustinčića
b) OŠ Ljudevita Gaja
c) OŠ Kupljenovo

16.Prijedlog Zaključka o imenovanju ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić

17.Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaprešića za 2020.g.

18.Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content