28. sjednica Gradskog vijeća: usvojen Proračun za 2021.

Na 28. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2020. godinu i Proračun za 2021. godinu s projekcijom do 2023. godine.

Najznačajniji razlog predlaganja ovog rebalansa je usklađivanje planiranih gradskih prihoda i rashoda za 2020. s promjenama koje su nastale uslijed epidemije bolesti koronavirusa. Zbog izvanredne epidemiološke situacije i s njom povezanih Vladinih i gradskih mjera, smanjivali su se gradski prihodi i povećavali rashodi, osobito za predškolski odgoj i zdravstvo. Stoga je gradonačelnik 20. ožujka donio Odluku u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Zaprešića u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna grada Zaprešića za 2020. godinu prvotni proračunski prihodi umanjuju se za 15.532.658 kuna ili 8,0% te rebalansirani iznose 177.614.432 kuna. Promjene u očekivanim prihodima, neminovno su rezultirale promjenom prvotno planirane dinamike realizacije pojedinih projekata, što je nalagalo ponovno uravnoteženje prvotno planiranih projekata na rashodovnoj strani plana proračuna. Slijedom navedenog, izvršene su korekcije u realizaciji prvotno planiranih gradskih projekata i aktivnosti koje se također umanjuju za 14.024.483 kune ili 7,4% i ovim se Rebalansom pozicioniraju u ukupno očekivanom iznosu od 175.122.607 kuna uz istovremeno osiguravanje Proračunskog suficita u iznosu od 2.491.825 kuna.

Iz danog prijedloga Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu vidljivo je da se prvotno planirani ukupni rashodi i izdaci smanjuju za 14.024.483 kune ili 7,4% te rebalansirani iznose 175.122.607 kuna.

Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu (ukupni prihodi i primici) iznosi 204.788.660 kuna što predstavlja povećanje za 11,6 mil. kuna odnosno 6,0% u odnosu na 1. plan proračuna za 2020. godinu.

U 2021. godini na rashodovnoj strani proračuna stavljen je fokus na ulaganje u predškolski odgoj u obrazovanje – kreće gradnja novog dječjeg vrtića u Zaprešiću, a stvaraju se i preduvjeti u projekcijama proračuna za gradnju dječjeg vrtića u Jablanovcu, dok se u narednoj godini planira završiti gradnja i nabaviti potrebita oprema za školsku sportsku dvoranu u sklopu Osnovne škole Antuna Augustinčića, vrijedna preko 25 milijuna kuna.

Najveći dio sredstava planiran je za osnovnoškolsko obrazovanje, gotovo 39 milijuna kuna i za predškolski odgoj i obrazovanje preko 31 milijun kuna, od čega je 24 milijuna kuna predviđeno samo za osnovni program vrtića, kako gradskih, tako i privatnih. U prijedlog gradskog proračuna za sljedeću godinu uvršten je projekt izgradnje novog objekta dječjeg vrtića u Ulici K.Š. Gjalskog na sjeveru grada, a za koji je već spremna projektna dokumentacija. Novi prostorni kapaciteti omogućit će preseljenje 4 skupine djece koje su trenutno smještene u područnom objektu DV Maslačak na Trgu mladosti, a kojim će se osigurati veći obuhvat djece i povećanje kvalitete odgojno-obrazovnih programa. Početak izgradnje očekujemo u prvoj polovici 2021. godine.

Uz to, Grad će i u sljedećoj godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika i dopunskih obrazovnih materijala te program produženog boravka djece. Za djecu s poteškoćama bit će i nadalje osigurani pomoćnici u nastavi, a nastavit će se i s uobičajenim dodjelama poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima na školskim natjecanjima, dodjelom stipendija učenicima i studentima, tradicionalnim darivanjem sve zaprešićke djece povodom blagdana sv. Nikole te potporama udrugama koje provode programe za osnaživanje djece i mladih.

Među ostalim infrastrukturno važnim kapitalnim projektima zasigurno je nastavak u 2020. godini započete provedbe projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture ‘Aglomeracije Zaprešić’, a koji je od posebnog značaja u ruralnim naseljima u kojima će problem neizgrađene kanalizacije napokon postati prošlost.

U 2021. godini će se izgraditi biciklističko-pješačka staza ‘Forest ride’ do naselja Pojatno predračunske vrijednosti preko 8,5 mil. kuna, a koja je financirana od strane EU i Ministarstva regionalnog razvoja sa 85% sredstava. Projektom Forest ride planira se izgradnja nove biciklističko-pješačke infrastrukture Zaprešić – Pojatno i Industrijske ulice te njihovo spajanje sa željezničkom postajom Novi dvori, čime se stvaraju pretpostavke za kvalitetniji razvoj intermodalnog prometa i povećanja broja korisnika sredstava javnog prijevoza kroz nadovezivanje biciklističko-pješačkih infrastruktura na linije javnog prijevoza.

U planu proračuna za 2021. godinu osigurana su sredstva i za nastavak uređenja šetnice uz potok Lužnica. I u 2021. godini značajna sredstva su osigurana za nastavak započete sanacije odlagališta otpada u Zaprešiću. Ove godine planirano je i 300.000 kuna na ime bespovratnih pomoći poduzetnicima za novoosnovana trgovačka društva.

Sastavnim dijelom proračuna postala su i dva amandmana. Prihvaćen je amandman vijećnika Nezavisni za Zaprešić kojim je predloženo 400.000,00 kn za projekt uvođenja tople vode u sanitarne čvorove učenika u gradskim osnovnim školama, s uključenim troškovima projektiranja i izvođenja radova.

Drugi prihvaćeni amandman je amandman vijećnika SDP-a kojim je predloženo uvođenje subvencioniranja umirovljeničkih mjesečnih prijevoznih karata ZET-a.

Do povećanja ukupno planiranih prihoda i rashoda u odnosu na 1. plan proračuna za 2020. godinu u projekcijskom razdoblju, osim neznatnog realnog rasta pojedinih kategorija proračunskih prihoda, došlo je zbog kreditnog zaduženja Grada i to u 2021. godini u iznosu od 20,0 mil. kuna i nastavno u 2022. godini za 5,0 mil. kuna. Spomenutim kreditnim zaduženjem, Grad planira započeti izgradnju novog dječjeg vrtića u Zaprešiću, završiti i opremiti sportsku dvoranu u okviru škole Antuna Augustinčića, izgraditi i komunalno opremiti Ulicu Marka Bašića u Jablanovcu i Juračku u Zaprešiću, završiti sanaciju odlagališta u Zaprešiću te financirati našu komponentu u sklopu projekta ‘Forest ride’.

Projekcijsko razdoblje 2021.-2023. godina obilježit će kapitalna ulaganja u prometnice i nogostupe od kojih izdvajamo gradnju Juračke ulice u Zaprešiću, Ulice Marinka Bašića u Jablanovcu i završetak prometnice u Novim dvorima. Osim spomenutih prometnica, u projekcijskom razdoblju rekonstruirat će se Trg žrtava fašizma u Zaprešiću.

U 2022. i 2023. godini naglasak je stavljen na ulaganja u gradske objekte te je planirano započeti s rekonstrukcijom zgrade dvorca u sklopu Novih dvora, zatim s izgradnjom društvenog doma u Jablanovcu te s energetskom obnovom zgrade suda na Trgu žrtava fašizma u Zaprešiću.

Nastavno je planirana izgradnja Istočne gradske avenije, spojne ceste Pavla Lončara-Ante Starčevića i spojne ceste P. Devčića-Ruševje te spojne ceste Jure Novoselca-Obrubići.

Projekcija za 2022. godinu iznosi 202.300.760 kuna, a projekcija za 2023. godinu je nešto veća i iznosi 206.786.260 kuna.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content