2. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Sjednica će se održati u dvorani Veleučilišta Baltazar (Ulica Vladimira Novaka 23, Zaprešić), u četvrtak 9. rujna 2021. godine, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća i njenog nastavka

2. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zaprešića za 2020. godinu
2. b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godine

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu

6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU dijela urbarnog područja uz Lužničku ulicu – DPU 3

7. Prijedlog imenovanja članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaprešića

8. Prijedlog imenovanja članova Odbora za dodjelu javnih priznanja

9. Prijedlog Zaključka o predlaganju razrješenja sudaca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici

10. Izvješće o radu gradonačelnika VII-XII 2020. godine

11. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content