17. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica će se održati u utorak 19. prosinca 2023. godine, s početkom u 18:00 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice
2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata članu i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Zaprešića
3. Prijedlog:
3.1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zaprešića za 2023. g.
3.2. Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Zaprešića za 2024. g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
3.3. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zaprešića za
razdoblje od 2024.-2027. g.
3.4. Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zaprešić
4. Izvješće Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić o intervencijama u 7. i 8. mjesecu 2023. g
5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020. na
razdoblje do 30. lipnja 2024. godine
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne glazbene
škole Zaprešić
7. Prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika Mandatne komisije
8. Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
9. Prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe građana
10. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića
11. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content