16. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica će se održati u četvrtak 30. studenog 2023. godine, s početkom u 18:00 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
5. Prijedlog:
5.1. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zaprešića za 2023. godinu
5.2. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2023. godinu
5.3. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu
5.4. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu
5.5. II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2023. godinu
5.6. II. Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2023. godinu
5.7. II. Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2023. godinu
6. Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2024.godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu
8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
10. Prijedlog:
10.1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zaprešića za 2024. godinu
10.2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2024. godinu
10.3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2024. godinu
10.4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zaprešića za 2024. godinu
10.5. Programa javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2024. godinu
10.6. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2024. godinu
10.7. Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2024. godinu
11. Prijedlog:
11.1. Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zaprešića za 2024. g.
11.2. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. g.
11.3. Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2024. g.
11.4. Programa utroška sredstava od naknade za koncesiju za 2024. g.
11.5. Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2024. g.
11.6. Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024.g
12. Prijedlog Odluke o porezima Grada Zaprešića
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Zaprešića za 2024. g.
14. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Zaprešića
15. Prijedlog izmjena naziva radnih mjesta u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika Grada Zaprešića
16. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Falečnjak
17. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content