14. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica će se održati u utorak 11. srpnja 2023. godine, s početkom u 18:00 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice
2. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za 2022. g.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. g.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. g.
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. g.
7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna:
10.1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zaprešića za 2023. godinu
10.2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2023. godinu
10.3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu
10.5. Programa javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2023. godinu
10.6. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2023. godinu
10.7. Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2023. godinu
11. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
13. Prijedlog o stavljanju izvan snage Odluke o ustupanju na upravljanje dvorca u kompleksu Novi dvori
14. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020. na razdoblje do 31. prosinca 2023. godine
15. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Zone između istočne obilaznice, Krapinske ulice i željezničke pruge I. reda
16. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Zone između ulica Malekovićeva, Nova ulica 2 (planirana) produžetak Tržne i Južne obilaznice
17. Prijedlog Odluke o osnivanju nove Osnovne glazbene škole Zaprešić
18. Prijedlog Gradskog programa za mlade Grada Zaprešića za razdoblje 2023.-2030. g.
19. Prijedlog upozorenja
20. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content