15. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica će se održati u ponedjeljak 2. listopada 2023. godine, s početkom u 18:00 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu
3. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Zaprešića za 2023. godinu
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Vukovarske ulice u Zaprešiću
5. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. te Konačni nacrt Akcijskog plana Strategije
razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Grada Zaprešića
7. Prijedlog Zaključka o prijedlogu članova nadzornog odbora Zaprešić d.o.o.
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Ustanove za upravljanje ŠRC „Zaprešić“
9. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Zaprešića
10. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2024. g.
11. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od I-VI.2023.godine
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom Grada Zaprešića u 2022. g.
13. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content