11. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica će se održati u srijedu 21. prosinca 2022. godine, s početkom u 17,30 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
5. Prijedlog:
5.1. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.2. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.3. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.4. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.5. II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.6. II. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2022. godinu.
6. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića
7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu naplate parkiranja na području Grada Zaprešića
8. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020.g. na razdoblje do 30. lipnja 2023. godine
9. Prijedlog:
9.1. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaprešića za 2022. godinu
9.2. Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Zaprešića za 2023. godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje
10. Prijedlog Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zaprešića
11. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja suvlasničkog dijela nekretnine u k.o. Zaprešić
12. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content