10. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica će se održati u utorak 29. studenoga 2022. godine, s početkom u 18,00 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice
2. Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2023.godinu
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
6. Prijedlog:
6.1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zaprešića za
2023.godinu
6.2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2023. godinu
6.3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu
6.4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zaprešića za 2023. godinu
6.5. Programa javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2023. godinu
6.6. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2023.godinu
6.7. Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2023.godinu
7. Prijedlog:
7.1. Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
7.2. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
7.3. Programa utroška spomeničke rente
7.4. Programa utroška naknade za koncesiju
7.5. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
7.6. Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Zaprešića za 2023. godinu
11. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarski razvoj
12. Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve za listopad 2022. g.
13. Prijedlog Odluke o sprječavanju odlaganja otpada na području grada Zaprešića
14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge:
a. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak
b. Statuta Dječjeg vrtića Vrtuljak
15. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Zaprešić
16. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zaprešića
17. Aktualni sat

Podijeli s prijateljima!
Skip to content