I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu

Privitci

Pročitajte više

Materijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Pročišćeni Prostorni plan uređenja Grada Zaprešića nakon V. izmjene i dopune

Privitci

Pročitajte više

Pročišćeni Generalni urbanistički plan uređenja Zaprešića nakon IV. izmjene i dopune

Privitci

Pročitajte više

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Materijali za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaprešića

Privitci

Pročitajte više

V. izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Grada Zaprešića

Privitci

Pročitajte više

IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Materijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Financijski izvještaj Grada Zaprešića za 2021. godinu

Privitci

Pročitajte više

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području ekologije i zaštite okoliša za 2022. godinu

Privitci

Pročitajte više

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva i povećanja turističke ponude za 2022. godinu

Privitci

Pročitajte više

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u području zdravstvene zaštite za 2022. godinu.

Privitci

Pročitajte više

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u području socijalne skrbi za 2022. godinu.

Privitci

Pročitajte više

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture

Privitci

Pročitajte više

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu

Privitci

Pročitajte više

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Privitci

Pročitajte više

Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu i projekcije za 2023. – 2024. godinu

Privitci

Pročitajte više

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaprešića

Privitci

Pročitajte više

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu

Privitci

Pročitajte više

Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente

Privitci

Pročitajte više

Materijali za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zaprešića

Privitci

Pročitajte više

Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Privitci

Pročitajte više

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Zaprešića 2022.-2027.

Privitci

Pročitajte više