Proračun

Financijski izvještaj Grada Zaprešića za 2023. godinu

Privitci

Pročitajte više

Proračun Grada Zaprešića za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Privitci

Pročitajte više

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu

Privitci

Pročitajte više

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu

Privitci

Pročitajte više

Financijski izvještaj Grada Zaprešića za 2022. godinu

Privitci

Pročitajte više

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu

Privitci

Pročitajte više

Proračun Grada Zaprešića za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Privitci

Pročitajte više

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu

Privitci

Pročitajte više

Financijski izvještaj Grada Zaprešića za 2021. godinu

Privitci

Pročitajte više

Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu i projekcije za 2023. – 2024. godinu

Privitci

Pročitajte više

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu

Privitci

Pročitajte više

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Privitci

Pročitajte više

Proračun Grada Zaprešića za 2021. godinu i projekcije za 2022. – 2023. godinu

Privitci

Pročitajte više

Rebalans Proračuna za 2020. godinu

Privitci

Pročitajte više

Proračun Grada Zaprešića za 2020. godinu i projekcije za 2021. – 2022. godinu

Privitci

Pročitajte više

Skip to content